Ny restaurantdrift i Pikant-lokala i 2020

Ei gruppe lokale investorar har gått saman for å skape ein solid og god kapitalbase for utvikling av ny restaurantdrift i lokala ved elvebreidda til Jølstra.

Styret i Sunnfjord Restaurantdrift AS arbeider no med å etablere eit sterkt fagmiljø og ein profesjonell organisasjon for restauranten.

Målsettinga er å skape ein restaurant med fokus på kvalitet og den gode matopplevinga, i ein folkeleg og god atmosfære.

Bygget blir no pussa opp og innreia med tanke på å skape ein slik restaurant. Bygget har ei heilt unik utforming og plassering i bybiletet. Vi opplever også at bygget har fått ein heilt spesiell posisjon hos sunnfjordingen.

Den endelege framdriftsplanen er ikkje klar. Men målet er å kunne opne dørene i mars 2020. For å få til det treng vi fleire flinke folk på laget, og har derfor lyst ut ei rekkje ledige stillingar.

Kontaktinfo:

Sunnfjord Restaurantdrift AS
Hafstadvegen 31A
6800 Førde

post@pikant.no